CO₂ Prestatieladder

CO₂-beleid

Het terug dringen van de CO₂-emissie wordt binnen de samenleving een steeds belangrijker onderwerp. Ook wij willen onze CO₂-uitstoot zo laag mogelijk houden. In 2021 zijn wij gestart met het in kaart brengen van onze CO₂-uitstoot en met opzetten van reductiedoelstellingen. Sinds mei 2022 zijn wij gecertificeerd op niveau 3.

Beleidsverklaring

In de beleidsverklaring omschrijft de directie van Dijkxhoorn bouw hoe zij om gaat met Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

A. Inzicht

Door middel van een Cabon Footprint brengt Dijkxhoorn bouw elk halfjaar een rapport uit met daarin de footprint die het bedrijf achterlaat.

B. CO₂ Reductie


Dijkxhoorn bouw heeft een energiemanagementprogramma opgesteld conform NEN-EN 50001, welke is omschreven door de directie. Dit programma is geïmplementeerd in de organisatie en wordt intern en extern gecommuniceerd. In het plan van aanpak staat de doelstellingen om het energieverbruik te verminderen vermeld, de acties die nodig zijn om de doelstellingen te halen, wie er verantwoordelijk voor is en wanneer de doelstelling gehaald is.

3C. Communicatie

Het communicatiedoel voor de CO₂-prestatieladder is het structureel overbrengen van het energiebeleid, de trends en de energiereductiedoelstellingen van Dijkxhoorn bouw. hierbij worden de carbon footprint, de reductiedoelstellingen van de CO₂-uitstoot en de maatregelen die wij genomen hebben gecommuniceerd middels de Periodieke Rapportage.

3D. Initiatieven

Dijkxhoorn bouw neemt deel aan de volgende initiatieven:

https://zkd.nl/duurzaamheid/