WIJ ZIJN

DUURZAAM

Wij maken ruimte voor de toekomst. Wij bouwen, renoveren en maken met oog voor het milieu en onze omgeving. Duurzaam ondernemen is onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering en uit zich bij Dijkxhoorn bouwgroep op verschillende manieren.

WIJ ZIJN

DUURZAAM

Wij maken ruimte voor de toekomst. Wij bouwen, renoveren en maken met oog voor het milieu en onze omgeving. Duurzaam ondernemen is onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering en uit zich bij Dijkxhoorn bouwgroep op verschillende manieren.

 

langdurige relaties

Wij staan voor langdurige relaties met onze klanten, onze leveranciers en onze werknemers. We zijn zuinig op onze mensen. Dat uit zich in (vaak al decennia)lange arbeidsrelaties. Met onze leveranciers en klanten bouwen we aan langdurige partnerships. Samen bereik je meer!

Maximaal hergebruik

Wij gaan voor maximaal hergebruik van materialen. Bij het gehele (ver)bouwproces, van inkoop tot (ver)bouw tot sloop, wordt kritisch gekeken naar het gebruik en hergebruik van (rest)producten. We kopen dichtbij in, bestellen op maat om verspilling te voorkomen, gebruiken bewuste en hernieuwbare materialen en verlengen de gebruiksduur waar mogelijk. Zo kan een spaanplaat in de zorg bijvoorbeeld niet hergebruikt worden in dezelfde functie wegens strenge hygiëne-eisen, maar als technische plaat in het plafond kan dat wel.

DUURZAME KOERS

Wij planten zaadjes in onze keten om mee te gaan in de duurzame koers. We betrekken onze partners actief in het concept van duurzame samenwerkingen en circulair bouwen en delen onze ideeën. Hiermee helpen wij tevens onze klanten met de vraag richting duurzaam (ver)bouwen te gaan. Voor nieuwe ontwikkelingen beschikken we over een ‘Living lab’. Dit is een samenwerking tussen studenten en Dijkxhoorn bouwgroep om nieuwe ideeën met betrekking tot duurzaamheid in te brengen vanuit de studenten.

GOEDE VOORBEELD

Wij geloven dat duurzaam bouwen de toekomst is. Bij Dijkxhoorn bouwgroep leiden we een duurzaamheidsteam op dat zich inhoudelijk bezig houdt met het implementeren van duurzame initiatieven, zodat we het voortouw kunnen nemen om te sturen naar duurzame alternatieven in de gehele keten. Per 1 mei 2023 wordt dit team aangestuurd door een Projectleider Duurzaamheid. Samen gaan we voor 100% circulair en modulair (ver)bouwen met bio-based materialen.

CO₂-prestatieladder

In 2021 zijn wij gestart met het in kaart brengen van onze CO₂-uitstoot en met opzetten van reductiedoelstellingen. Sinds mei 2022 zijn wij gecertificeerd op niveau 3 van de CO₂-prestatieladder. Dit houdt in dat we intern maximaal voldoen aan de eisen van CO₂ bewust handelen (slim energiegebruik, verminderen afvalstromen, elektrische personenauto’s, inzetten duurzame materialen etc.). In de zomer van 2023 jaren willen we doorgroeien naar niveau 5 met concrete projecten, bijvoorbeeld op het gebied van hergebruik van meubilair. Bekijk ons certificaat, onze beleidsverklaring en lees meer over de invulling van onze prestaties op de CO₂–prestatieladder op pagina certificaten, klik op de button hier beneden.

Nadat we volledig gecertificeerd zijn volgens niveau 5 op de CO₂-prestatieladder, volgt BREEAM-certificatie voor onze projecten en het verder verhogen van het veiligheidsbewustzijn met de  Veiligheidsladder.

 

Omgeving

Wij willen er ook graag zijn voor onze omgeving. Dijkxhoorn bouwgroep maakt onderdeel uit van de maatschappij en wil daar ook graag iets voor terug doen buiten onze (ver)bouw-scope.
Heb jij een mooi idee wat innovatief, duurzaam en goed is voor de wereld? Dan horen wij die graag. Ga naar contact en stuur een bericht met een toelichting, van je idee, naar ons toe en wie weet komt jouw idee in aanmerking voor (financiële) steun vanuit Dijkxhoorn bouwgroep.