WIJ MAKEN RUIMTE VOOR

CO₂ – PRESTATIELADDER

Het terug dringen van de CO₂-emissie wordt binnen de samenleving een steeds belangrijker onderwerp. Ook wij willen onze CO₂-uitstoot zo laag mogelijk houden. In 2021 zijn wij gestart met het in kaart brengen van onze CO₂-uitstoot en met opzetten van reductiedoelstellingen.

WIJ MAKEN RUIMTE VOOR

CO₂-prestatieladder

Het terug dringen van de CO₂-emissie wordt binnen de samenleving een steeds belangrijker onderwerp. Ook wij willen onze CO₂-uitstoot zo laag mogelijk houden. In 2021 zijn wij gestart met het in kaart brengen van onze CO₂-uitstoot en met opzetten van reductiedoelstellingen.

CO₂-CERTIFICAAT NIVEAU 5

Met groot enthousiasme delen we het nieuws dat we het CO₂ Bewust Certificaat op Niveau 5 hebben behaald op de Prestatieladder. Dit certificaat bevestigt onze diepgaande toewijding aan duurzaamheid en het verminderen van CO₂-uitstoot. Bij Dijkxhoorn bouwgroep zetten we niet alleen woorden om in daden, maar creëren we een duurzame toekomst in de praktijk.

BELEIDSVERKLARING

In de beleidsverklaring omschrijft de directie van Dijkxhoorn bouw hoe zij om gaat met Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

A. INZICHT

Door middel van een Carbon Footprint brengt Dijkxhoorn bouw elk halfjaar een rapport uit met daarin de footprint die het bedrijf achterlaat.

B. CO₂ Reductie

Dijkxhoorn bouwgroep heeft een energiemanagementprogramma opgesteld conform NEN-EN 50001, welke is omschreven door de directie. Dit programma is geïmplementeerd in de organisatie en wordt intern en extern gecommuniceerd. In het plan van aanpak staan de doelstellingen om het energieverbruik te verminderen vermeld, de acties die nodig zijn om de doelstellingen te halen, wie er verantwoordelijk voor is en wanneer de doelstelling gehaald is.

C. Communicatie

Het communicatiedoel van de CO₂-prestatieladder is het structureel overbrengen van het energiebeleid, de trends en de energiereductie-doelstellingen van Dijkxhoorn bouwgroep. Hierbij worden de carbon footprint, de reductiedoelstellingen van de CO₂-uitstoot en de maatregelen die wij genomen hebben gecommuniceerd middels de Periodieke Rapportage.

D. Initiatieven

Dijkxhoorn bouwgroep neemt deel aan het volgende initiatief.