SOCIAAL

Bij Dijkxhoorn bouwgroep kijken we zowel intern als extern om naar elkaar, de klant en de eindgebruikers. Iedereen is welkom en we bieden de ruimte om jezelf te kunnen zijn binnen ons bedrijf. 

DUURZAAM

Wij maken ruimte voor de toekomst. Wij bouwen, renoveren en maken met oog voor het milieu en onze omgeving. Duurzaam ondernemen is onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering en uit zich bij Dijkxhoorn bouwgroep op verschillende manieren.

INNOVATIEF

Bij Dijkxhoorn bouwgroep willen we groeien en voorop lopen. Inspelen op alle innovaties, die zich in snel tempo opvolgen. Per eind 2022 is Hidde Luzac bij ons in dienst als Innovatiemanager.

CERTIFICATEN

Bij Dijkxhoorn bouwgroep vinden we de borging van kwaliteit, milieu en veiligheid belangrijk. We conformeren ons al jarenlang aan deze eisen.

CO2-PRESTATIELADDER

Het terug dringen van de CO₂-emissie wordt binnen de samenleving een steeds belangrijker onderwerp. Ook wij willen onze CO₂-uitstoot zo laag mogelijk houden. In 2021 zijn wij gestart met het in kaart brengen van onze CO₂-uitstoot en met opzetten van reductiedoelstellingen. Sinds mei 2022 zijn wij gecertificeerd op niveau 3. In de zomer van 2023 willen we doorgroeien naar niveau 5 met concrete projecten, bijvoorbeeld op het gebied van hergebruik van meubilair.